top of page

Welkom in het wereld van Livup !

Met betrekking tot het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (van kracht vanaf 25 mei 2018) vindt u hieronder ons beleid inzake gegevensbescherming:

Verantwoordelijke personen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:
 

Aan de vennootschap Livup bvba (hierna "de vennootschap" genoemd);
Naar de website www.livup.be (hierna te noemen "de Website" of "de Site").

Wij nodigen u uit om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de Website bezoekt. Gebruik van de Website betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van de Website met betrekking tot de privacy. Als u niet akkoord gaat met deze privacyvoorwaarden, verzoeken wij u deze Site niet te gebruiken.


Gegevensbeheerder

Bedrijfsnaam :

LIVUP


Juridische vorm :

SPRL


Bedrijfsnummer :

BE 0651587404


Zakelijk adres :

Rue de La Hulpe 33a - 1331 Rosières

Telefoonnummer :

+32 476 76 93 24‬

Email :

info@livup.be

Persoon die de leiding heeft:

De heer Sébastien De Waele

Alle vragen met betrekking tot de bescherming van de privacy op de Site kunnen worden gericht aan de verantwoordelijke persoon via het adres [info@livup.be].


Accommodatiemanager

Wix.com Inc.
500 Terry A François Blvd
San Francisco, CA 94158
www.wix.com

De Site wordt gehost op de servers van onze provider Wix.com Inc. Voor meer informatie over hoe Wix de gegevens van uw bezoekers beheert, kunt u paragraaf 8, 12 en 13 van het privacybeleid van Wix raadplegen op: https://www.wix.com/about/privacy.
Privacybeleid

 

Verzameling en verwerking van uw gegevens

Het bedrijf verzamelt gegevens op verschillende manieren en om verschillende redenen:
Wanneer u contact opneemt met het bedrijf via de verschillende contactformulieren op de Site, geeft u ons vrijwillig bepaalde gegevens door. Dit kan uw voor- en achternaam, e-mailadres en andere door u verstrekte informatie omvatten. Wij gebruiken deze gegevens om de Site of de aangeboden diensten te verbeteren en om te reageren indien nodig.

Wij ontvangen ook technische informatie wanneer u de Site gebruikt. Onze servers registreren automatisch informatie ("loggegevens")  zoals uw IP-adres, het adres van de pagina's van de Site die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de instellingen ervan, de datum en tijd van uw verbinding, de manier waarop u de Site hebt gebruikt en gegevens met betrekking tot cookies (lees ons beleid over het gebruik van cookies voor meer informatie op dit punt).

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, geeft u ons uw naam en e-mailadres door zodat wij u informatieve e-mails over het bedrijf kunnen sturen. Indien u geen bericht meer van ons wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de informatie in punt 1 van dit document.

Overdracht van uw gegevens

De informatie die het bedrijf verzamelt, kan worden gedeeld met onderaannemers of partners. Het is de laatstgenoemden verboden deze gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het verlenen van diensten door de Vennootschap of in een ander kader dan het partnerschap met de Vennootschap of de partners van de Vennootschap.  We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van onderaannemers of partners om onze databases te hosten, uw gegevens te verwerken of u informatie toe te sturen die u vraagt.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw gegevens te delen om te kunnen reageren op naar behoren geautoriseerde verzoeken om informatie van overheids- of gerechtelijke instanties of in gevallen waarin de wet voorziet. Afgezien van het feit dat bepaalde gegevens over u op de Site of de site van de partner(s) openbaar worden gemaakt (en dus overal op het internet toegankelijk zijn), worden uw gegevens niet buiten de Europese Unie overgedragen.


Recht op toegang en correctie van uw gegevens

U heeft altijd het recht om uw gegevens op de site in te zien, te corrigeren en te verwijderen, in overeenstemming met de wet. U kunt het Bedrijf te allen tijde vragen om uw gegevens die door het Bedrijf worden bewaard geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in het eerste deel van dit document ("1.1 Data controller").
In ieder geval behoudt u zich het recht voor om u, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Gebruikt gereedschap

Wij werken met verschillende tools en diensten om uw gegevens te verwerken, te gebruiken of te delen. In de onderstaande tabel vindt u de informatie die door elke tool/dienst is geïmplementeerd met betrekking tot de bescherming van uw gegevens.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor deze lijst te wijzigen.

Campaign Monitor  (nieuwsbrief versturen)
www.campaignmonitor.com/policies

Facebook (sociaal netwerk)
www.facebook.com/policies

Google (Google Analytics, Youtube)
www.policies.google.com/privacy

Wix (hosting- en contentmanagementsysteem)
www.wix.com

 

Veiligheid & Accommodatie

Het bedrijf voert alle technische, fysieke, wettelijke, contractuele en organisatorische maatregelen uit die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.
Het bedrijf maakt onder andere gebruik van hostingdiensten die zijn uitgerust met veiligheidsmaatregelen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen zoals vereist door de industrie. Uw gegevens worden opgeslagen in databases die beveiligd zijn met firewalls en inbraakdetectiesoftware. Geen enkele transmissie via het internet kan echter 100% veilig zijn.

 

Als u reden heeft om aan te nemen dat uw gebruik van de Site niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van uw gegevens in gevaar is gebracht), nodigen wij u uit om onmiddellijk contact met ons op te nemen via onze contactgegevens die vermeld staan in de sectie "Hosting Manager".

Beleid voor het gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw toestel (smartphone, computer...) worden opgeslagen. Ze stellen u in staat om bepaalde gegevens te bewaren om de navigatie te vergemakkelijken en/of bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken.


Gebruikte soorten cookies

Cookies stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te vergemakkelijken of om uw ervaring op de Site te personaliseren. Hieronder vindt u enkele details over ons gebruik van cookies:
 

We gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals taalvoorkeuren en privacyinstellingen;
 

We gebruiken ze ook om ons te beschermen tegen aanvallen. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om hacking- of spampogingen op de Site te identificeren;
 

We gebruiken ze om het publiek van de site te analyseren en te verbeteren met Google Analytics. Zo geeft deze tool ons bijvoorbeeld uw IP-adres wanneer u verbinding maakt, de datum en het tijdstip van toegang tot de Site, de geraadpleegde pagina's, het gebruikte type browser, het gebruikte platform en/of het gebruikte besturingssysteem. Voor meer informatie raden wij u aan het Privacybeleid van Google te lezen.


Gebruiksvoorwaarden van de website

Standaard accepteren de meeste browsers het gebruik van cookies. Om deze optie uit te schakelen, hoeft u alleen maar de instellingen van uw browser aan te passen. De te volgen stappen zijn verschillend voor elke browser (Microsoft Edge en Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari...), u vindt de instructies in het "Help"-menu van uw browser.

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van onze site en vele andere websites die u bezoekt zal beïnvloeden.


Gebruiksvoorwaarden van de website


Aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden


Het gebruik van deze Site is onderworpen aan de naleving van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door zich toegang te verschaffen tot de Site verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden, zonder enig voorbehoud.

Onbeschikbaarheid en wijziging van de Site


De Vennootschap kan niet garanderen dat de Site niet wordt onderbroken of niet wordt beïnvloed door andere technische problemen. De inhoud van de Site (inclusief hyperlinks) kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd en de Site kan ook tijdelijk of permanent onbeschikbaar worden, zonder dat dit het onderwerp is van enige aankondiging of mededeling.

Kwaliteit van de informatie en de service


De Vennootschap besteedt de grootste zorg aan het beheer van deze Site, maar kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, exhaustief of gepast is.
De op de site aanwezige hypertekstlinks die de gebruikers naar andere internetsites leiden, vallen op geen enkele wijze onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf.


Limitation de responsabilité


L’Entreprise décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite du contenu de ce site. Entre autres, L’Entreprise ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect découlant de l’utilisation du Site ou des informations disponibles sur ou par le biais du Site, en ce compris, sans limitation, toute perte, interruption de travail ou d’activités, détérioration de programmes ou de données sur le système informatique, ou du matériel et des logiciels de l’utilisateur, que ce soit en vertu d’un contrat, du droit civil ou de toute autre doctrine et que l’Entreprise soit ou non informée de l’éventualité de tels dommages. Votre seul et unique moyen de recours consiste à ne plus utiliser le Site.


Beperking van de aansprakelijkheid


Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor elk gebruik dat van de inhoud van deze site kan worden gemaakt. De Vennootschap kan onder andere niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of de informatie die op of via de Site beschikbaar is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, onderbreking van werkzaamheden of activiteiten, verslechtering van programma's of gegevens op het computersysteem, of van de hardware en software van de gebruiker, hetzij op grond van een contract, het burgerlijk recht of enige andere doctrine en of de Vennootschap al dan niet op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. Uw enige en exclusieve remedie is om te stoppen met het gebruik van de Site.


Kennisgeving in geval van een fout of een inbreuk


De teksten, lay-outs, illustraties, afbeeldingen, geluiden, grafische kaarten, computertoepassingen en andere elementen die de site vormen of toegankelijk zijn op de site (hierna de "Beschermde inhoud") kunnen onder andere beschermd zijn door het auteursrecht of, in het geval van databases, door een specifiek recht.
Al deze elementen zijn eigendom van de Vennootschap of, in voorkomend geval, van derden van wie de Vennootschap de nodige machtigingen heeft verkregen indien de wet dit vereist.


Tenzij anders bepaald, is elke reproductie van de Beschermde Inhoud, evenals elke vorm van gebruik en mededeling aan het publiek van de Beschermde Inhoud verboden zonder voorafgaande toestemming.

Aanmaken van hyperlinks naar de Site


Wij geven toestemming om zonder voorafgaand verzoek links aan te maken die verwijzen naar de homepage van de site of naar enige andere inhoud van de site. Aan de andere kant is voor het gebruik van elke techniek die erop gericht is de gehele of een deel van de site in een internetsite op te nemen door de exacte oorsprong van de informatie te maskeren, zelfs gedeeltelijk, of die tot verwarring kan leiden over de oorsprong van de informatie, zoals framing of in-lining, schriftelijke toestemming vereist.
Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan het bedrijf.


Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en worden, indien van toepassing, zo geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de rest van de bepaling en de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Bovendien zal in een dergelijk geval de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling of een deel daarvan worden vervangen door een nieuwe geldige bepaling waarvan de gevolgen zo nauw mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van de vervangen bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Nijvel (België) bevoegd. Voor elk verzoek met betrekking tot reclame op de Site, gelieve een verzoek in te dienen bij het JEP-contactformulier.

bottom of page